Motoristicky vodácký víkend

V pátek organizoval Walda motokáry, v sobotu pak Verča sjíždění Rokytky. 

 

Video z motokár:

https://youtu.be/D-2N_k31qiw