Wallyball

Nejdůležitější pravidla: 

 1. Míč je mimo hřiště (out), když se po přechodu sítě nejdříve odrazí od zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě (platí pro servis i hru).

2. Zahrání míče o zadní stěnu, nebo více stěn po sobě, je povoleno pouze družstvu při hraní na vlastní polovině, tímto způsobem však není dovoleno odehrát míč na soupeřovu stranu.

3. Při odehrání míče na soupeřovu stranu se míč může odrazit od boční stěny na vlastní nebo soupeřově straně (platí jen pro hru). Při servisu se míč může odrazit od boční stěny pouze na soupeřově straně.

 

Méně podstatná pravidla:

1. Blokování a útočení ze servisu je povoleno při hře 2x2 a 3x3, při hře 4x4 je toto zakázáno.

2. Set vyhrává družstvo, které jako první získá 15 bodů s rozdílem minimálně dvou bodů.

3. Dotyk sítě hráči není povolen, s výjimkou když míč je protistranou zahrán do sítě a ta se dotkne hráče.

4. Při útoku hráč nesmí hrát míč nad sítí na polovině soupeře.

5. Pokud je míč zasažen při bloku, družstvo má stále tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich.

6. Pokud se při blokování dotknou míče dva hráči, má družstvo stále tři dotyky.

7. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se toto jako jeden dotyk a kterýkoliv z hráčů může dále hrát.

8. Míč nesmí být zasažen jakoukoliv částí těla pod pasem.