Nový Zéland, 2013

Skoro tříměsíční výlet na Nový Zéland, kde jsme nejenom cestovali, ale i chvíli žili ve velmi příjemné rodině.

Cestovatelská skupinka čítala dva členy: Lucka a Tomáš

V podsekci Technické informace můžete nalézt užitečné detaily, ceny, postřehy, které jsme cestou nasbírali.

Jižní a severní ostrov s sebou nesou jak galerii, tak i náš deník, neboli letmý zápis z cesty tak, jak jsme si jej dochovali v paměti.