Menší akce

Menší akce zahrnují veškeré výlety, pochody, silvestry, setkání po letech, prostě cokoliv, co se událo byť třeba jenom na několik málo hodin až po celý víkend. Věci delší než jeden víkend už jsou na hraně a mohly by být zařazeny do sekce předchozí.

Zde se kupodivu složení celého uskupení dost různí. Vzhledem k tomu, že jsou to většinou akce nahodilé, účastní se i různí kamarádi, kamarádky, manželky i milenky. Tak či onak je nás tu povětšinou více, než normálně na větších tůrách. Zároveň tu mnohdy nejsme všichni, dle toho, jak měl kdo čas jet. Některé akce jsou silně sólové, co se osazenstva cestovní kanceláře týče (rozumějte Petr jel sám), ale to neubírá na kvalitě a zajímavosti trasy. Ba naopak.

Vzhledem k velkému počtu akcí, a my doufáme, že jich bude přibývat řadou exponenciální, jsou tyto rozděleny do sekcí dle roků, kdy se udály. V úvodním popisu vždy naleznete informace o tom, kdo se zúčastnil, abyste si mohli udělat představu o nejaktivnějších cestovatelích.