Polsko 2014

Putování aneb cesta z Prahy do Gdaňska a odtud vlakem do Lublinu, dále odtud do Koster

 

Slovo úvodem

Vážení a milí, následující řádky vystihují krátkoslovně pojednání o návštěvě několika zajímavých míst u našich blízkých sousedů, tedy v sousedním Polsku. Výpravu uskutečnili dva zástupci iriadorského uskupení (Ewa & Honza) jednak z kulturně-poznávacích a jednak z rodinných důvodů.

Co říci k Polsku? Lidi, jeďte tam a vykašlete se na Chorvaty! :) Historicky je Polsko starobylé jako náš malý státeček. Mezi českým a polským knížecím, později královským dvorem se významně utvářely kulturní a politické vazby již od raného středověku a nejinak tomu bylo i ve věcech náboženských. Ostatně křesťanství do Polska proniklo z Čech v 10. století. V 15. století získali polští Jagellonci i českou korunu a vládli nám až do roku 1526.

Z těchto i jiných důvodů vidíme, že naše spojení s Polskem je mnohem bližší, než třeba se sousedním Slovenskem (Horní Uhry), který jako stát s nálepkou polotovaru vznikl až na počátku 20. století jako nešťastný výsledek I. světové války :) Ale to jsme odbočili k jinému tématu, k němuž se možná vrátíme při další návštěvě Maďarska.

Polsko je zemí rozlehlou. Jeho velikost si člověk uvědomí až při přejezdu dopravním prostředkem mezi městy. My jsme měli možnost projet se vlakovým spojením z Gdaňska do Lublinu (autem asi 505 km) a to, prosím, již za 8 hodin. Autobusem je spojení mezi Varšavou a Gdaňskem kratší - 4 hodiny (340 km). Česká republika se vejde svou rozlohou do Polska téměř čtyřikrát. Tolik tedy k vzdálenostem a velikosti území. Očividně návštěvou Gdaňska a Lublinu jsme spatřili pouhý zlomek z celku. Další města jako Krakov a Vratislav zůstanou zatím předmětem našich debatních kroužků.

 

 

A už jsem unavený, tak zbytek dopíši jindy... snad :)

 

Ještě si dovolím drobnou poznámku, která se do této situace zajisté hodí a čtenáře poučí. Totiž přemýšlel jsem nad tím, kam naši výpravu zařadit. Zdali svým časovým rozpětím patří do velkých akcí, nebo počtem účastníků do menších akcí. Dalším uvažováním jsem se rozhodl pro první variantu, protože Gdaňsk nelze měřit s půldenní návštěvou Roudnice nad Labem a přilehlého kopečku, nebo hodinovým zimním bruslením na jednom z pražských rybníčků o zimním slunečném odpoledni, byť s hojnejší účastí. 

 

Honza, 26. května 2014