Sázky

Sem tam se při našech rozhovorech objeví takovýto fenomén - hovor plyne a dojde se do bodu, kdy jedinec nevěří jinému jedinci. Alternativou je, že jedinec se předhání s jiným jedincem v prezetanci svých schopností. A co je výsledkem podobných excesů v jinak poklidné komunikační linii? Ano, je to SÁZKA! Institut starý jako lidstvo samo. I na iriadoru se občas tento fenomén vyskytne a co může být větší zárukou, že nezapadne do propadliště dějin a nebude docházet k výmluvím těch jedinců, kteří v onen pomíjivý moment zrovna nestáli na straně reality? Zveřejnění. A tak vznikla tato sekce. 

 Petr (účastník mnoha podobných excesů)