Sport

Tato sekce slouží převážně jako dokumentace našich dalších sportovních aktivit.
Fotek tu moc nebude, spíše si tu střádáme informace pro sebe. Pravidla, úspěchy a neúspěchy. Toť je fakt, o který tu běží.