Cestovani obecně

Tato sekce nechť jest zasvěcena obecne diskusi a informacím ohledně vybavení na jakýkoliv druh treku.