Kultůra

Nejenom sportem žije Iriador. Každý jednotlivec v sobě buduje i tu kulturní stránku
společenského já. Proto tato část prostoru je věnována kulturním akcím, kterých jsme se zúčastnili,  na které budeme ještě dlouho vzpomínat.