Legenda pokračuje

Zde jsou ve uvedeny všechny úkoly tak, jak je museli všichni účastníci řešit. Dal jsem sem i první úkol, který byl více méně mimo hlavní stať.