Legenda začíná

Legenda

Ragnarok je malou oblastí v zemi , která nekončí. Jeho hranice jsou tvořeny velkými skalními masívy, které se táhnou ze severu, pokračují celým východním obzorem až na jih. Jedině západ je k návštěvníkům milý a nabízí široké pláně, jen tu a tam protkané obdělávanými políčky.

Byla to vzkvétající zem, kde neodstatek a bída byly jenom prázdnými pojmy. Avšak po létech hojnosti a blahobytu nadešla chvíle, kdy se všechno od základů změnilo.

Jako hlavní baštu svého budoucího impéria si Ragnarok vybral sám velký Taliesin. Mocný to mág a nekromant. Proslýchá se, že je nejmocnější mezi všemi. Ostatní mágové sice jen posměšně kroutí hlavami, ale jak jinak by bylo možné, aby si Taliesin obsadil celou zem bez jediného slova protestu? Vládne armádami nemrtvých i částěčně živých. Ti, co mu slouží, však nejsou lidé. Lidé, kteří se dostanou do jeho spárů, brzy přestávají býti lidmi. To je jeho přirozenost - vše, co chce, přemění k obrazu svému. Nezná slovo NE. Pro něj platí jenom - Já chci!

Za posledních padesát let, co je Ragnarok pod Taliesinovou vládou, trpí lidé v jeho rukou. Jsou zotročeni a donuceni poslouchat na slovo. Není nikdo, kdo by se pokusil odporovat. Nikdo, kdo stál Taliesinovi tak blízko, aby mu pohlédl do očí, nepřežil. Lidé ale nechtějí snášet takové zacházení, a proto vyslali posly, kteří měli za úkol najít skupinku těch nejodvážnějších, kteří půjdou a Taliesina svrhnou.

Poslové uspěli. Našli skupinku - vás! Vy jste jediná naděje, která lidem Ragnaroku zbývá. Vy jediní můžete změnit osud tisíců trpících.  A Já... já jsem vaším průvodcem a rádcem. Budu vás provázet na vaší strastiplné cestě od začátku do konce, ať už je jakýkoliv. Nyní stačí vykonat pouze jediné - vyrazit na cestu.

Avšak ne všechno, co se zdá býti jednoduché, opravdu takové je. Toto je přesně tento případ. Myslíte si, že nejmocnější mág planety se nechá tak lehce doběhnout? Již mnozí to zkoušeli, mnozí též položili své životy. Nikdo neuspěl. Neklesejte však na mysli, jelikož každý, kdo se po té smrtelně nebezpečné cestě vydal, zanechal po sobě odkaz, který pomůže jeho následníkům k pokračování. Informace, které tito, dnes již mrtví, dobrodruzi nashromáždili, budou vaším jediným vodítkem a záchranou před jistou smrtí.

Kdo chce, má možnost poslední volby - otočit se a jít zpět. Je to naposledy, kdy se můžete vrátit. Pak už bude pozdě...


Výborně, všichni zůstáváte. To jsem velice rád. Nyní tedy k prvnímu úkolu, který započne celé putování. Nejprve bude nutné najít místo, nebo alespoň oblast, kde se Taliesin nachází, kde má svoji věž. Může vám napomoci úryvek z deníku válečníka Etreie, který se jako první pokusil proniknout do jeho sídla.

 

 Výprava den 267.

Většina mých druhů již zemřela. Zbyl jsem jenom já a můj bratr Gardik. Jsme bez vody a bez jídla. Již celou věčnost bloudíme bezcílně krajem. Nebo to je jenom několik málo dní, snad hodin? Nevím, opravdu nevím. Smysly už mi neslouží, mám halucinace. Jedno je jisté, jestli brzy nenajdeme směr, zemřeme tady. Nechci, aby naše hledání přišlo vniveč, a proto předám tomuto papíru to, za co jsem se odhodlal položit život. Jsou to souřadnice, místo, kde jsem ukryl všechny naše poznatky. Vím jistě, že v okolí sídlí ON. Náš mág, předtím než zemřel, si byl naprosto jistý a já mu bezmezně věřím. Nemohu však dopustit, padne-li tento zápis do nepovolaných rukou, aby bylo tajemství vyzrazeno a Taliesin utekl. Ti, kdož mají správné srdce, které hoří odhodláním, jistě porozumí a cestu najdou.

 

 Souřadnice cílového místa:  A° B' C.D"N, E° F' G.H"E

A    -  V okolí těchto souřadnic: Loc: 50°5'12.999"N, 14°25'15"E        Se nachází jedna velice známá a turisty opěvovaná památka. Není však tak originální, jak se může zdát. Něco podobného bylo již kdysi vybudováno a nejednou. Najděte rok uplně prvního výskytu této památky - VXYZ (číslice roku). Dalším vodítkem jest místo, kde se tak stalo. Jistého roku (MNOP) tam zemřel slavný portugalský františkán. První číslo souřadnice: (YZ + N + O)

  -  (John Tyler - John Adams) (znaménko '-' značí matematický symbol mínus)

C   - ak. mal. Věra Zemanová, Jan Hála, František Sedlák a Vlastislav Lachout - tito lidé restaurovali významné historické dílo. Kolig kg barvy bylo potřeba na jeho původní vytvoření?

D    - Malíř, o kterého jde, se zařadil mezi nejuznávanější vlámské malíře, když kolem roku 1600 namaloval dva obrazy, jejichž název má něco společného s křížem. Tento malíř též namaloval obrazy, které nesou názvy ( A. jezdecký portrét , B. nějaká zahrada - názvy samozřejmě nejsou kompletní). Když vezmete roky, kdy byly tyto obrazy namalovány a odečtete je ( B - A ), dostanete příslušnou číslici do souřadnice.

   - V roce 1910 se jeden velice(!) významný muž dvacátého století stal obyvatelem útulku pro bezdomovce poté, co jej podruhé nepřijali na akademii umění. Bylo mu teprve X let. Další souřadnici získáte: (X - 3)

F    - Teplota, při které ustává pohyb všech elementárních částic.

G    - V okolí památky z bodu 1 jest umístěno několik (X) symbolů, které tam dlí a mají připomínat jistou velice nepěknou událost v našich dějinách. (I Cimrman na tuto událost v jednom semináři vzpomníná)

   - "Vydobytá částka peněžitého trestu propadá státu". Tak praví X paragraf zákona. Pakliže se vám to nelíbí, můžete bojovat. Když už postupně selžou jednotlivé záchrany, zbývá vám Y andělů, coby nejzazší možnost, jak se vyhnout žaláři. Karlův most střeží Z věží. Poslední číslice ( X - Y - Z ) 

 

Poslední slova průvodce

Pustťe se do luštění co nejdříve. Času není nazbyt. Až jednotlivé souřadnice zjistíte, dejte mi vědět. Povím vám, jestli jsou správné. Bez pevného koncového bodu nelze odjet, tudíž se snažte!